Autoklav za laminiranje stakla

  • Autoklav sa prisilnom konvekcijom

    Autoklav sa prisilnom konvekcijom

    Dizajnirana je i proizvedena u strogom skladu sa nacionalnim standardima, sastoji se od karoserije, sistema grejanja, sistema za cirkulaciju vazduha, sistema za očuvanje toplote, sistema hlađenja i sistema sigurnosne blokade. Kapija je opremljena mehaničkim i električni uređaj za povezivanje, alarmiraće pod previsokom temperaturom ili nadpritiskom, i ohladiće se pod previsokom temperaturom i rasterećenje pritiska pod nadpritiskom.